شعبـه دولــت: تماس مستقیم
شعبـه بوکان : تماس مستقیم
شعبـه اندرزگو : تماس مستقیم
کیانمهر
مدیر رنج _ شعبه اندرزگو
کیانمهر
  • مدیر رنج شعبه نگین اندرزگو 
  • کارشناس عمران و ساختمان‌سازی
  • 5 سال سابقه مشاوری املاک
  • شعار: زندگی خوب ساختنی است، نه یافتنی.