شعبـه دولــت: تماس مستقیم
شعبـه بوکان : تماس مستقیم
شعبـه اندرزگو : تماس مستقیم
کسری
مدیر رنج _ شعبه اندرزگو
کسری
  • مدیر رنج شعبه نگین اندرزگو
  • حدود 12 سال سابقه کاری املاک در منطقه 1
  • مدرک EMBA (مدیریت اجرایی با گرایش استراتژی)
  • شعار: دانش فنی- توسعه فردی